UNITED CHURCH OF CHRIST

In the Heart of Hanalei

Psalm 34:12

What joy for the nation whose God is the Lord, whose people he has chosen for his own.


'O wai ke kanaka i makemake i ke ola, I makemake ho'i i na la he nui i 'ike ai 'o ia i ka maika'i